کورپآڼه / لسم کال

لسم کال

ونه موندل شو

بخښنه غواړه ستاسو لټون ونه موندل شو