کورپآڼه / غږیزه برخه

غږیزه برخه

ونه موندل شو

بخښنه غواړه ستاسو لټون ونه موندل شو