کورپآڼه / دوهم کال

دوهم کال

ونه موندل شو

بخښنه غواړه ستاسو لټون ونه موندل شو