کورپآڼه / دریم کال

دریم کال

ونه موندل شو

بخښنه غواړه ستاسو لټون ونه موندل شو