کورپآڼه / اوم کال

اوم کال

ونه موندل شو

بخښنه غواړه ستاسو لټون ونه موندل شو