کورپآڼه / انځورونه

انځورونه

ونه موندل شو

بخښنه غواړه ستاسو لټون ونه موندل شو